ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιλτιάδου Μαντά 8, 190 14 Καπανδρίτι
Tηλέφωνο: 22950 29586 / Fax: 22950 52965

Εmail: info@patrikigi.gr